Гэрлэлт бүртгүүлэх

2023-02-08


Гэрлэх хос гэрлэлтээ бүртгүүлэхэд дараах материалыг бүрдүүлж, ЭСЯ-нд биечлэн ирж, гэрлэлтээ бүртгүүлнэ.

Үүнд:

  1. Гэрлэлтийн гэрчилгээ авах мэдүүлэг-ийг татан авч, бөглөнө. Маягтыг бөглөхөд загвар-ын дагуу бөглөнө үү.
  2. Гэрлэлтээ бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдлийг тус тусдаа гаргана. Өргөдөлд гэрийн хаяг, утасны дугаар, холбоо барих утас, цахим шуудангийн хаяг бичин гарын үсэг зурсан байна.
  3. Иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт,
  4. Өмнө нь гэрлэж байгаагүй бол энэ тухай лавлагаа, хэрэв гэрлэж байсан бол гэрлэлтээ цуцлуулсан талаарх Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын лавлагаа /эх хувиар/,
  5. Эрүүл мэндийн шинжилгээ: ДОХ, Сүрьеэ, сэтгэцийн шинжилгээ /сүүлийн 6 сарын дотор хийлгэсэн байна/
  6. Австрали Улсад гэрлэлтээ бүртгүүлсэн тохиолдолд эдгээр  шинжилгээг шаардахгүй бөгөөд Австралийн гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргана.
  7. Гэрлэлт бүртгүүлэхэд хоёр талын гэрч байлцуулна.
  8. Үйлчилгээний хураамж 16 австрали доллар.

Үйлчилгээний хураамж төлөх заавар:

1. Австралийн шуудангийн Money Order-оор төлж, материалдаа хавсарган ирүүлэх,

2. ЭСЯ-ны доорх дансанд үйлчилгээний хураамжийг шилжүүлж, нотлох баримт /гүйлгээ амжилттай болсон банкны хуулгын зураг/-ыг материалдаа хавсаргах,

Account Name: Embassy of Mongolia
BSB Number: 062 900
Account Number: 1102 7223

Жич: Бэлэн мөнгө хүлээн авахгүй болохыг анхааруулж байна.

ЭСЯ-ны дансанд төлбөрийг шилжүүлэхдээ дараах зүйлсийг анхаарна уу. Үүнд:

– Шилжүүлгийн гүйлгээний утганд үйлчлүүлэгчийн нэр болон үйлчилгээний төрлийг заавал бичнэ. Жишээ нь: Д.Ганболд итгэмжлэл/нотариат/төрсний гэрчилгээ/гэрлэлтийн гэрчилгээ гэх мэт (D.Ganbold itgemjlel)
– Хэрэв та төлбөрөө шилжүүлсэн ч холбогдох бичиг баримтаа ЭСЯ-нд ирүүлээгүй, дутуу ирүүлсэн зэрэг шалтгаанаар 30 хоногоос хэтэрбэл төлбөрийг буцаан олгохгүй, улсын орлого болгохыг анхаарна уу.